RENAISSANCE 1300 - 1600.

In de Renaissance ontdekte men de schoonheid van het leven, van de wereld en van het menselijk lichaam.