ORKA

De orka is zwart van boven en wit van onderen