NICOLAUS COPERNICUS - 1473 -1543

Copernicus was de stichter van het copernicaanse (heliocentrische) wereldbeeld en daarmee grondlegger van de moderne astronomie.