MICROKREDIET

Microkredieten zijn kleine leningen voor 13 % rente.(Uit day for Chance) Geen giften dus meer maar leningen via de bank. Zeer succesvolle verwachtingen met een hoog verwacht rendement voor investeerders maar ....een moderne vorm van financiele slavernij.